Ohře-klenot západních Čech

Ohře-klenot západních Čech

Pramen Ohře se sice rodí v Německu, přesněji v bavorském chráněném území Smrčiny, nicméně velká část jejího toku, přesněji 247 km z celkových 316 km se vine po opuštění Smrčin Chebskou a Sokolovskou pánví, aby se prodrala Slavkovským lesem, i Doupovskými horami, za nimiž opouští Karlovarský kraj, aby zavítala do kraje Ústeckého. Zde se protáhne ještě Sokolovskou pánví, vnikne do Litoměřic a zde se její vody spojí s Labem.
podzim u rybníka
Řeka protéká mnoha zajímavými místy a chráněnými územími, kde se vyskytují chráněné druhy zástupců flóry i fauny. Jedná se například o kaňonovitý úsek řeky mezi Sokolovem a Loktem, zvaný Údolí Ohře. Je to turisticky velmi atraktivní část toku, na jehož strmých skalách lemujících břehy sídlí například kukačka obecná, sýkora lužní, nebo mlynařík dlouhoocasý.
hrad Loket
Ve slepých ramenech řeky, se také začíná objevovat ne vždy všemi vítaný bobr evropský, který zde neúnavně buduje své hráze. Pomalu se zde začíná zabydlovat i vydra říční, která se zde prakticky nevyskytovala, a teprve v roce 2006 bylo zaznamenáno ochránci přírody pouze pár jedinců, kteří sem pravděpodobně přicestovali ze sousedního Německa. Vydry sice patří k predátorům, ale zároveň i k ohroženému druhu, jehož přítomnost na Ohři hraje velmi důležitou roli v regulaci populace ryb, která je poměrně pestrá a zahrnuje takzvané reofilní, tedy původní druhy. K nim patří například ostroretka stěhovavá, jelec jesen, nebo parma.
řeka v karlových varech
Řeka rovněž poskytuje útočiště i skromným populacím raků signálních, říčních i pruhovaných, žijících zejména v jejích nejčistších částech toku, tedy v okolí Loun a na Podbořansku. Krásy řeky, okolní přírodu, i zajímavé památky na jejích březích si dokonale vychutnáte v roli vodáka. Ohře totiž nabízí několik splavných úseků, s různými stupni obtížnosti,
takže stačí zavítat na příslušné vodácké stránky pak už jen žasnout.