Polykarbonát není plexisklo

Polykarbonát není plexisklo

Pro mnohé z vás mohou být názvy těchto materiálů matoucí a stává se, že si je lidé mezi sebou zaměňují, anebo je považují za jedno a totéž. Plexisklo je polymethylmethakrylát, zkratka PMMA, není to tedy polykarbonát. Podstatnou nevýhodou plexiskla je jeho křehkost, nehodí se proto příliš do exteriéru, kde by mohlo být mechanicky namáháno např. povětrnostními vlivy.

Polykarbonát se používá již řadu let pro zastřešení různých zahradních altánů či přístřešků nebo garážových stání, velmi často se s ním setkáme u pergol. V čem spočívají jeho hlavní výhody?

desky z polykarbonátu

Pevnost a houževnatost – tam, kde neobstojí plexisklo, obstojí polykarbonát. Jeho pevnost je mnohonásobně vyšší, a to v poměrně širokém teplotním rozsahu. V praxi to znamená, že v zimě až do – 40 stupňů Celsia si udržuje tvarovou stabilitu a pevnost vůči mechanickému namáhání a stejně tak se chová i za vyšších teplot. Své vlastnosti výrazně ztrácí až při teplotách nad 130 stupňů Celsia a pod -40 stupňů, čehož je v naší zeměpisné šířce prakticky nemožné docílit.

struktura polykarbonátu

Tepelný i elektrický izolant – z hlediska bezpečnosti poskytuje ochranu před úrazem elektrickým proudem a tepelnými účinky zdrojů tepla.

Nehořlavost – jednou z nejdůležitějších vlastností je nehořlavost, materiál se začíná při vysokých teplotách pouze deformovat.

Nízká hmotnost – velmi nízká hmotnost nezatěžuje zbytečně konstrukce zahradních staveb, jak tomu bývá u zastřešení klasickými střešními taškami, dřevěného a plechového bednění a podobných konstrukcí.

Je transparentní – jedním z důvodů, proč se osvědčil právě u přístřešků a pergol, je propustnost denního světla, je to v podstatě jediný materiál, který umožňuje těmto stavbám čerpat této výhody, na rozdíl od klasického zastřešení betonovými či pálenými taškami, eternitem, dřevem a dalšími pevnými materiály.