Na čem staví maďarská kuchyně

Na čem staví maďarská kuchyně


Zaměříme-li se na maÄarskou kuchyni, do historie této zemÄ› promlouvalo nÄ›kolik faktorů, které ovlivnily i přípravu pokrmů. Původní osídlenci Dunajské nížiny byli koÄovníci a využívali napÅ™. suÅ¡ených polotovarů a surovin, jako jsou luÅ¡tÄ›niny nebo tÄ›stoviny, známé v MaÄarsku pod názvem Tahoňa. KoÄovníci se vÄ›novali chovu dobytka a pÄ›stování zeleniny, které se v tamní oblasti daÅ™ilo díky výhodné poloze – nížinÄ› s dostatkem sluneÄního svitu a úrodnou půdou.

zemÄ›dÄ›lská usedlost v MaÄarsku

S rozvojem civilizaÄních vlivů dopravy a dalších faktorů průmyslové revoluce se do maÄarské kuchynÄ› promítaly i zkuÅ¡enosti s pokrmy ze sousedních zemí, pÅ™edevším Rakouska, a samozÅ™ejmÄ› se hlavnÄ› ve mÄ›stech zaÄaly objevovat i výrobky z bílého rafinovaného cukru a bílé vymleté mouky, které zaÄaly degradovat původní myÅ¡lenku zdravých pokrmů, založených na přírodních surovinách v původní podobÄ›. Dnes je opÄ›t vyzdvihován jejich význam a lidé se navrací k původním tradicím, zejména produktům vypÄ›stovaným lokálnÄ›, na rodinných farmách. Na Äem si dnes v MaÄarsku, kromÄ› uherského salámu, guláše a klobás, pochutnáte?

maÄarská vlajka

Typické maÄarské suroviny a pokrmy

ÄŒervená paprika – ta se objevuje v mnoha pokrmech, kde jim dodává výraznou chuÅ¥, nÄ›kdy velmi pikantní, a také krásnou Äervenou barvu. Bez papriky si MaÄaÅ™i nedovedou svůj život vůbec pÅ™edstavit a tato zelenina je také svým způsobem národním symbolem.

Kysané zelí – zejména ve východní Äásti zemÄ› se udržuje tradice pokrmů s kysaným zelím. Hlávkové zelí rovněž patří k tradiÄním plodinám, kterým se tu velmi dobÅ™e daří. VeÅ¡kerá zelenina má k růstu velmi dobré podmínky a obsahuje mnoho živin, proto se také úspěšnÄ› pÄ›stuje i na export.

LeÄo a fÅ‘zelék – zeleninové leÄo každý zná a MaÄaÅ™i vás mohou pohostit jeÅ¡tÄ› pokrmem fÅ‘zelék, což je zeleninová omáÄka, z místních surovin. Oba pokrmy výbornÄ› zasytí, dodají energii a jsou dobÅ™e stravitelné, což je důležité zejména v horkém létÄ›.