K čemu slouží ukazatel market profile

K čemu slouží ukazatel market profile

Není pochyb o tom, že investování na akciovém trhu je poměrně riskantní. Nikdy nemůžete se stoprocentní jistotou vědět, jak se situace na trhu bude vyvíjet. Snadno se tak může stát, že o své peníze, které jste takto investovali, přijdete.

Je jasné, že ti, kteří takto investují, chtějí své šance na úspěch co nejvíce zvýšit a minimalizovat ztráty. Proto se snažili vysledovat určité trendy, které by jim dokázaly s dostatečnou přesností říci, jak se budou v nejbližší době ceny akcií určitého podniku vyvíjet.

burza

Mezi ukazatele, které se k tomuto účelu poměrně často používají, patří i market profile Tradecz.cz. I zde jde o to, aby se pomocí toho, jaký byl vývoj v minulosti, podařilo předpovědět vývoj budoucí. To samozřejmě není nic snadného, avšak není to nemožné. K tomu jsou však potřeba určité údaje.

Tím prvním je samozřejmě dosavadní vývoj ceny akcií daného podniku, ideálně za co nejdelší období. K tomu je samozřejmě nutné také přiřadit události, které měly na tuto křivku vliv, avšak byly mimo kontrolu dané firmy. Příkladem může být například krach burzy v roce 2008 či současná epidemie koronaviru.

burza3

To však není vše. Dále je také nutné se podívat na to, jakých daná firma dosahovala v průběhu času zisků či ztráty. Jistě, tato křivka bude pravděpodobně z velké části korelovat s křivkou ceny akcií, avšak nemusí to být pravidlem.

Všechny tyto informace je poté potřeba porovnat s těmi samými informacemi konkurenčních podniků, aby bylo jasné, jak si mezi nimi stojí. I když má třeba poměrně dobré výsledky, pokud u konkurence křivka stoupá rychleji, je jasné, že daná firma bude poměrně brzy v problémech, a že se mnohem více vyplatí koupit akcie konkurenčního podniku.

Jak je vidět, není to jednoduché. A samozřejmě je nutné počítat s tím, že ani tento ukazatel vám stoprocentně nezaručí, že se situace bude vyvíjet přesně tak, jak předpokládáte, a že o své peníze nepřijdete. Proto vždy buďte opatrní.