Agregáty na výrobu elektřiny slouží k odchytu ryb již více než 60 let

Agregáty na výrobu elektřiny slouží k odchytu ryb již více než 60 let

V současné době rybáři využívají dvojí způsob lovu ryb elektrickým proudem. Prvním z nich je bateriový mobilní agregát, který je určen pouze pro malé úlovky. Druhý výkonnější je přenosný zdroj s dieselovým spalovacím motorem, který lze buď ponechat na břehu a do exponované oblasti elektřinu dodávat kabelovým rozvodem, nebo se používá typ s popruhy na záda. Výkonné systémy na bázi spalovacích motorů jsou konstruovány především pro větší hloubky stojatých vod.

výroba elektřiny

Historie elektrolovu

Ačkoliv se to může zdát poměrně zvláštní, agregáty na výrobu elektřiny slouží k odchytu živých ryb, nebo k jejich rychlému usmrcení teprve od 50. let minulého století. První mechanismy byly sice známy již před druhou světovou válkou, ale tehdy šlo teprve o vývoj konstrukcí, které by splňovaly požadavky na patřičný výkon stejnosměrného pulzního proudu. Vývojový a výrobní proces těchto strojů hradilo v 50. a v 60. letech dokonce Ministerstvo zemědělství.

Nových technických inovací se agregáty dočkaly zejména na přelomu let osmdesátých a devadesátých. V té době pořádal pro tento způsob odchytu ryb Český rybářský svaz odborné kurzy, vstoupily v platnost nové normy, které musely splňovat evropské standardy. V současné době se inovacemi motorových agregátů zabývá celá řada specializovaných firem.

generátor

Neetický způsob?

Lov ryb elektrickým proudem se může zdát nehumánním zásahem do života těchto tvorů, k této problematice se však vyjádřil rybářský svaz v několika prohlášeních, která jsou dostupná mimo jiné na webových stránkách. Na první dojem působí velmi drasticky, ovšem ve srovnání s usmrcením kořisti, kterou vláčí rybáři výkonnými navijáky, je rozhodně přijatelnější. Navíc se tímto způsobem ryby loví i pro odchyt pouhým omráčením, přičemž po odlovení a přemístění do kádě, nebo do vodního toku, ryby opětovně reagují na běžné podněty, normálně plavou a nedochází k jejich zranění. Odchyt živých ryb elektrickým proudem, kdy nejsou usmrceny, se často také využívá i v povodňových oblastech, kdy jsou ryby vyplaveny z říčních koryt na louky a pastviny.