Sociální hmyz

Sociální hmyz


Mravenec faraónský patří mezi sociální hmyz, který žije v koloniích. Mezi specifika tohoto druhu můžeme zaÅ™adit to, že v každé kolonii je neomezené množství samic a kolonie jsou rozdÄ›leny do sub kolonií. V subtropických a tropických oblastech mají hnízda i vnÄ› budov, avÅ¡ak v mírném klimatickém pásmu žijí v budovách synantropním způsobem života. To znamená, že žijí v lidských sídlech spoleÄnÄ› s ÄlovÄ›kem. PÅ™i likvidaci mravenců musíme vycházet ze zásady, že opatÅ™ení musí být zaměřena proti celé kolonii, respektive proti koloniím a ne proti jednotlivcům.

Garance

Z uvedeného vyplývá, že nejvhodnÄ›jší je použití nástrahový látek, jelikož postÅ™ikem můžeme zasáhnout jen jedince, a dezinsekci provádÄ›t v celém objektu jejich výskytu, nejen v jednotlivých Äástech. NejvhodnÄ›jší dobou aplikace nástrah je období, kdy jsou mravenci faraónÅ¡tí aktivní. PÅ™i použití vhodných nástrah dÄ›lnice, které zajiÅ¡Å¥ují potravu, ji pÅ™inášejí do hnízd, kde je distribuována mezi ostatními Äleny kolonie. Specialisté z DeraPlus použijí gelové nástrahy a postÅ™iky testované pro použití v domácnosti. Na jejich úÄinnost poskytují jako jediná firma garanci!