Přírodní zázrak jménem zeolit

Přírodní zázrak jménem zeolit

Zeolit je velice zvláštní minerál, jehož strukturu nelze laboratorně napodobit. V přírodě jej nalezneme v jedinečné podobě a jeho specifických vlastností se využívá v nejrůznějších oborech lidské činnosti. Jde o velmi starý nerost, jehož vznik se datuje do období druhohor, kdy na Zemi probíhala aktivní sopečná činnost. Zejména v oblasti středomořských států byly součástí sopečného prachu kovy alkalických zemin, kde převažoval tzv. aluminosilikát – sloučenina hliníku s křemíkem. Velmi jemné prachové částečky pak sedaly na mořské dno a vytvářely sediment, který se pod tlakem a reakcí s mořskou a sladkou vodou zformoval do tvaru, jaký známe dnes. Jde o velmi pórovitou lehkou hmotu, která se chová velice podobně jako houba – nasává do sebe nečistoty všech skupenství a zároveň funguje jako iontoměnič pohlcováním iontů dusíkatých látek a uvolňováním sodíku, vápníku a magnézia.

venkovní bazén

Čím se vyznačuje

Dokáže zadržet obrovské množství vody a vlhkosti z okolního prostředí – z vlhkých sklepení, zeminy apod.
Pohlcuje látky v pevném, tekutém nebo plynném skupenství, jeho absorpční schopnost je nevídaná. Pouhá lžíce drceného kamene obsahuje tolik čisticí plochy, která by pokryla olympijský atletický stadion.
Váže na sebe ionty čpavku, dusitanů a dusičnanů a na oplátku uvolňuje přirozené a žádoucí minerální látky, snižuje celkovou kyselost půdy nebo tekutiny (v bazénech).
Dokáže dlouhodobě odolávat vysokému tlaku i teplotě, lze jej využít i v průmyslové výrobě a v zemědělství i v obtížných podmínkách.

fontána

Kde se s ním můžeme nejčastěji setkat

Filtrace vody v jezírkách, bazénech, rybnících apod. – ideální filtrační médium zvláště pro úpravny pitné vody a pro nádrže určené pro koupání. Působením iontové výměny snižuje zhruba o třicet procent náklady na bazénovou chemii a stačí menší množství do filtračního zařízení.
Zemědělství – velkochovy zvířat i chovy domácích mazlíčků vykazují méně zápachu a nečistot v případě, že je zeolit techneco.eunasazen jako podestýlka. Zároveň se snižuje množství patogenních virů, bakterií a hmyzu, který se těmito exkrementy živí.
Průmysl – odstraňování chemických havárií – pro úniky ropy, chemikálií a nebezpečných jedů je tento minerál nepostradatelným pomocníkem.